Miljö och Certifieringar

Miljö och Certifieringar

Vi tar ansvar för miljön

Våra Certifieringar

Hela vår verksamhet på Hedenbys genomsyras av ett grundligt miljö- och kvalitetstänkande. Det innebär att vi kan erbjuda fräscha, goda och näringsrika produkter, men också att vi tar ansvar för vår miljö och för våra medarbetare. Vi följer flera internationella standarder och är KRAV-certifierade samt IP Livsmedel-certifierade. Inom Hedenbys arbetar vi också ständigt med förbättringsarbete enligt Lean-konceptet.

KRAV-certifierade

Vi är KRAV-certifierade. KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

IP Livsmedel-certifierade

Vi är IP Livsmedel-certifierade. IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen gällande bland annat livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Företag certifierade enligt IP Livsmedel har ett heltäckande kvalitetssäkringsprogram.

CSR

CSR står för Corporate Social Responsibility och beskriver ett företags ansvarstagande ur ett socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv. Att ta ansvar för både miljön och de människor vi arbetar med är självklart för oss, och vi arbetar aktivt med frågor såsom socialt ansvarstagande, mänskliga rättigheter samt kvalitets- och miljöarbete.

Fairtrade

Fairtrade Labelling Organizations (FLO) är en internationell organisation som ser till etiska och sociala förhållanden med fokus på mänskliga rättigheter. FLO ser exempelvis till att odlarna får rättvist betalt genom att sätta ett minimipris för produkten de säljer.

GLOBALGAP och EUROGAP

Vi strävar efter att följa riktlinjerna enligt GLOBALGAP och EUROGAP gällande ansvarsfulla jordbruksmetoder, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn globalt och i Europa. GAP står för Good Agricultural Practices.

Ladda ner certifikat

IP Livsmedel Grundcertifikat